ECDL i DIGCOMP (Evropski okvir digitalnih kompetencija za građane)

Živimo u digitalnom svetu gde ljudi rade, socijalizuju se i koriste privatne i javne usluge putem interneta. Nedostatak digitalnih veština će imati negativan uticaj na zapošljivost ljudi kao i kvalitet života. Podaci EU pokazuju da 169 miliona Evropljana i 86 miliona radno sposobnih u EU nema dovoljno digitalnih veština.

ECDL AND DIGCOMP

Evropska Komisija je kreirala Evropski okvir digitalnih kompetencija za građane – DigComp kojim definiše ključne elemente digitalnih kompetencija i kako da im pristupimo. U pozicionom dokumentu ECDL Fondacije „ECDL i DigComp“ je dato pojašnjenje šta je okvir, kako funkcioniše i kako je povezan sa ECDL standardom.

ECDL Fondacija je uradila mapiranje ECDL programa i okviraDigComp, što je Joint Research Centre (JRC) istraživački centar Evropske komisije prepoznao kao primer implementacije okvira.

Preuzmite pozicioni dokument ECDL i DigComp.