ECDL u sudsvu

13.07.2018 ECDL za zaposlene u Osnovnom sudu Požega

Osnovni sud u Požegi iako je jedan od najažurnijih sudova u Srbiji u cilju unapređenja kvaliteta usluga je omogućio svojim zaposlenima obuku po ECDL standardu.Prema rečima gospodina Ljubinka Petrovića, predsednika suda, uvođenje ECDL standarda će poboljšati ažurnost u radu, smanjiti broj zaostalih predmeta i podići efikasnost sudstva na mnogo viši nivo.

Pored ECDL obuke i sertifikacije u Osnovnom sudu Požega u toku je i projekat ECDL 200 u okviru koga će 200 zaposlenih na teritoriji opštine Požega pohađati obuku i polagati ECDL testove. Planirani rok za završetak projekta je septembar 2018. godine.