ICDL za Evropu

ICDL je novo ime za ECDL program u Evropi. Međutim, promena nije samo u imenu