ICDL SLAVI 17 MILIONA KANDIDATA ŠIROM SVETA: OSNAŽIVANJE DIGITALNE KOMPETENCIJE U RADNOJ SNAGI, OBRAZOVANJU I DRUŠTVU

ICDL je nedavno označio značajnu prekretnicu u našoj misiji podizanja standarda digitalne kompetencije kroz razvoj, promociju i isporuku programa sertifikacije kvaliteta širom sveta. Sa više od dve decenije iskustva, ICDL je uspešno isporučio naše programe sertifikacije za preko 17 miliona kandidata u više od 100 zemalja u svetu.

Tina Vu, generalni direktor ICDL Azije u Šangaju, tokom zvaničnog pokretanja ICDL Kina, o čemu su svedočili istaknute ličnosti kao što je gospodin Eamon Rian, irski ministar za životnu sredinu, klimu & komunikacije i transport, gđa Ann Dervin, irska ambasadorka u Kini, gđa Vendi Dorman-Smit, generalni konzul Irske u Šangaju, g. ICDL Kina.

Ovo dostignuće je svedočanstvo nepokolebljive posvećenosti ICDL-a da pruži visokokvalitetno digitalno obrazovanje i programe sertifikacije koji pokreću globalne standarde digitalne pismenosti napred. Sa širokom mrežom od 20.000 centara za testiranje i preko 2,5 miliona testova koji se primenjuju godišnje na više od 40 jezika širom sveta, veoma smo ponosni što pružamo globalno priznate programe sertifikacije za digitalnu pismenost. Oni osnažuju pojedince da unaprede svoje digitalne veštine i kompetencije, omogućavajući im da uspeju u današnjem digitalnom okruženju koje se brzo razvija u radnoj snazi, obrazovanju i društvu.

Kao neprofitno društveno preduzeće, ICDL ima koristi od jedinstvene podrške stručnjaka iz nacionalnih računarskih društava i globalnih partnera da razviju programe standarda nezavisnih od dobavljača koji definišu veštine i znanja potrebna za efikasno korišćenje digitalne tehnologije.

Naša organizacija sarađuje sa različitim partnerima u obrazovanju i obuci, lokalnim i regionalnim vlastima, nacionalnim vladama, međunarodnim razvojnim organizacijama, kao i poslodavcima u javnom i privatnom sektoru u svim industrijama u realizaciji naših programa.

Bliskom saradnjom sa ovim entitetima, ICDL je posvećen ponudi visokokvalitetnih digitalnih veština i programa sertifikacije koji su u skladu sa najnovijim razvojem i zahtevima industrije. Naš sveobuhvatan pristup razvoju digitalnih veština pomogao je da uspostavimo snažnu reputaciju partnera od poverenja u pružanju digitalnog obrazovanja i sertifikata. ICDL-ova posvećenost pružanju relevantnih i ažuriranih programa sertifikacije učinila ga je vrednim partnerom za pojedince i organizacije koji žele da unaprede svoje digitalne sposobnosti i konkurentnost.

ICDL ponovo potvrđuje našu posvećenost bliskoj saradnji sa našim partnerima i zainteresovanim stranama kako bismo obezbedili visokokvalitetne digitalne veštine i programe sertifikacije koji ispunjavaju industrijske standarde i ostaju aktuelni. Kako digitalni pejzaž nastavlja da se razvija, ICDL će i dalje ostati posvećen osnaživanju pojedinaca i organizacija neophodnim veštinama i kompetencijama kako bi napredovali u današnjem digitalnom svetu.

ICDL standardi kvaliteta

ICDL je posvećen razvoju, promociji i isporuci programa sertifikacije kvaliteta kako bi se omogućila vešta upotreba IKT koja osnažuje pojedince, organizacije i društvo širom sveta. Da bi zadovoljio potrebe svih naših zainteresovanih strana, ICDL je uspostavio Sistem upravljanja kvalitetom zasnovan na međunarodno priznatom standardu kvaliteta ISO 9001:2015. Poštovanje ovog standarda osigurava da su procesi koje ICDL koristi za razvoj i podršku svojih programa sertifikacije efikasni, efikasni i podložni kontinuiranoj evaluaciji i poboljšanju.

Da biste saznali više o međunarodno priznatim ICDL standardima, posetite:  https://icdleurope.org/policy-and-publications/recognitions/