IRSKA SPREMNA ZA REVOLUCIJU USAVRŠAVANJA

Nedavno završen izveštaj „Strategija veština Irska: Procena i preporuke“, koji je sproveo OECD, sugeriše da je Irska ušla u ključnu tačku u vezi sa usavršavanjem i stručnom obukom.

Zaista, sa pojavom veštačke inteligencije i sve većim maršem tehnološkog napretka, za kompanije nikada nije bilo važnije da unaprede i obuče svoju radnu snagu kako bi osigurale da ostanu na vodećoj ivici tehnologije i maksimiziraju svoju konkurentsku prednost.

Prednosti usavršavanja ne pripadaju samo poslodavcima. Pristup razvoju veština kroz celoživotno učenje će omogućiti pojedincima da budu u toku sa trenutnim zahtevima modernog radnog mesta, a istovremeno će potvrditi svoju karijeru u suočavanju sa promenama.

Kako kompanije preduzimaju potrebnu obuku kako bi osigurale dosledan razvoj osoblja i otklonile nedostatak veština? Koji načini su najpogodniji za individualno usavršavanje ili prekvalifikaciju?

Jedan odgovor je kroz mikrokredite.

Kursevi za mikrokredite nude nivo fleksibilnosti koji omogućava učenicima i organizacijama da efikasno odgovore na specifične potrebe za veštinama kroz programe koje su osmislili, provereni i odobreni od strane akademika i stručnjaka iz industrije na način koji odgovara i zaposlenom i poslodavcu.

Da citiram Sajmona Harisa, irskog ministra za dalje i visoko obrazovanje, „Mikrokrediti predstavljaju fundamentalnu promenu u našem pristupu obrazovanju i obuci. Oni prepoznaju da, u svetu koji se stalno menja, učenici, zaposleni i poslodavci moraju da budu u stanju da budu u stanju da prate zahteve modernog radnog mesta.”

Irska vlada trenutno ispituje višak od 1,5 milijardi evra povezan sa Nacionalnim fondom za obuku (NTF). Izveštaj OECD-a, koji je gore pomenut, savetuje da se značajan deo ovog viška dodeli za obuku i usavršavanje ljudi na čije uloge će verovatno uticati tekući tehnološki napredak, uz istovremeno poboljšanje podsticaja za poslodavce da iskoriste obrazovanje i obuku.

Ministar Haris je otkrio da njegovo odeljenje planira da sarađuje sa Odeljenjem za preduzetništvo kako bi obezbedilo dodatno finansiranje koje bi se pokazalo „transformacionim“. U ovom trenutku, međutim, vladina odeljenja razmatraju opcije za iskorištavanje viška i zatražili su podneske od obrazovnih ustanova i poslodavaca o tome kako bi se ova sredstva mogla najefikasnije iskoristiti.