Kako do sertifikata?

 1. Registracioni formular dobijate od ovlašćenog testnog centra, u kom ste se prijavili za sticanje ICDL sertifikata. U formular se unose Vaši lični podaci koji će se koristiti isključivo za potrebe ICDL sertifikacije.
  Listu ovlašćenih testnih centara možete pronaći ovde.
 2. Pre polaganja prvog ispita obavezno je posedovanje ICDL Profile indeksa u koji se upisuju podaci o kandidatu i svakom položenom modulu. Indeks predstavlja osnov za izdavanje ICDL Profile sertifikata. Jednom kupljen ICDL Profile indeks možete koristiti za polaganje ICDL testova u bilo kom test centru u svetu. U cenu indeksa je uračunato izdavanje jednog sertifikata, dok se za svaki naredni plaća naknada u skladu sa regulativom Nacionalnog nosioca licence.
 3. Priprema za polaganje je opciona, kandidat može polagati testove bez prethodne pripreme. Ukoliko kandidat smatra da mu je obuka potrebna, može se obratiti Ovlašćenom testnom centru ili Regionalnoj ICDL kancelariji za dostupne vidove obuka.
 4. Testiranje se vrši u prostorijama ovlašćenog testnog centra ili onlajn uz korišćenje aplikacije za video sastanke.
  Testovi sadrže minimum 32 pitanja, vreme predviđeno za rešavanje je 45 minuta a prag za prolaz kod svih testova je 75%.
  Rezultati testa su odmah dostupni ukoliko kandidat polaže na onlajn sistemu. Ukoliko se kandidat klasično testira, rezultati se dobijaju u roku od 3 radna dana.
 5. ICDL Profil sertifikat – Po uspešno položenom ispitu/ispitima Ovlašćeni testni centar dostavlja podatke Regionalnoj ICDL kancelariji po osnovu kojih se izdaje sertifikat. Rok za izradu sertifikata je do 3 radna dana.

Za sve informacije o ICDL programu možete nas kontaktirati putem maila office@icdl.rs ili telefona 011/2620-374.