Kreiranje budućnosti – računarstvo u obrazovanju

Računarstvo i digitalna pismenost su dve strane istog novčića i trebalo bi da budu deo obaveznog obrazovanja. U pozicionom dokumentu ECDL Fondacije se ističe da učenicima mora biti omogućeno da razvijaju računarske veštine i da steknu jaku osnovu za digitalnu pismenost.

Ovaj dokument je nastavak prethodnog pozicionog dokumenta ‘Computing and Digital Literacy: Call for a Holistic Approach‘ (Računarstvo i digitalna pismenost: Poziv na holistički pristup) i prikazuje oblasti obuhvaćene novim modulom Računarstvo.
Pored toga dokument prikazuje usklađenost ECDL programa sa Evropskim okvirom digitalnih kompetencija građana – DigCom, kao i status predmeta računarstvo u obrazovnim sistemima u Evropi i svetu.

Ovde možete preuzeti pozicioni dokument.