Obeležen Svetski dan belog štapa

Dodela ECDL sertifikata

U okviru Centra za podršku oštećenog vida – Crveni krst Skopje, 16. Oktobra 2018 odbeležen je Svetski dan belog štapa dodelom međunarodno priznatih ECDL sertifikata. 22je slabovidih lica – korisnika Centra, su uspešno završili prvi ECDL sertifikovani kompjuterski kurs prilagođen njihovim potrebama.

Korisnici Centra su dobili ECDL Start Sertifikat koji pokriva sledeće module:
Osnove računara, osnove Interneta, obrada teksta i tabelarne kalkulacije.
Nakon dodele sertifikata, nekoliko korisnika je podelilo svoje lično iskustvo u pogledu važnosti ovih kurseva namenjenih osobama sa oštećenim vidom.

Na događaju je prisustvovalo 42 učesnika – korisnici Centra, predstavnici Administrativne kancelarije Crvenog krsta Skopje, sekretar Crvenog krsta u Skoplju, sekretar Nacionalnog Saveza slepih u Republike Makedonije, predstavnik USAID, direktorica ECDL Makedonije, predstavnici iz SEEU (Univerzitet Jugoistočne Evrope) i predstavnici EURM (Evropski univerzitet – Republika Makedonija).