Priznanja

Sa ciljem da se razume šta su ključni elementi digitalne kompetencije i kako ih proceniti, Evropska komisija je razvila DigComp. Okvir definiše digitalnu kompetenciju na strukturiran način, sa 21 pojedinačnom kompetencijom u 8 različitih nivoa kompetencija. ICDL je kompatibilan sa DigComp, ICDL moduli pokrivaju svih 5 DigComp ‘oblasti kompetencija’. 

Find out more about how DigComp work

ICDL u Poljskoj istaknut u EU DigComp vodiču

Detaljno mapiranje ICDL na DigComp je sprovedeno u Poljskoj što je rezultiralo da je inicijativa navedena u EU’s Joint Research Centre DigComp vodiču kao implementacioni primer. Time se ICDL ističe kao jedini pravi internacionalni sertifikat digitalnih veština.

UNESCO

Za UNESCO izveštaj korišćen je DigComp za procenu niza alata za digitalne kompetencije. For each tool, it compared the learning outcomes against the 21 DigComp competence areas. Of all the tools assessed, ICDL had the highest number of learning outcomes mapped to DigComp.

DigComp usklađenost