Programi

Naporima Evropske Unije za unapređenje primene informatičkih tehnologija osnovana je „Velika koalicija za digitalni posao“ (Grand Coalition for Digital Jobs) kojom je ECDL Fondacija dobila nove zadatke: izradu novih modula za nadgradnju digitalnih kompetencija i veština koje kandidati potvrđuju polaganjem odgovarajućih ECDL testova. Na ovaj način u skladu sa zahtevima posla ili ličnim potrebama, kandidat kreira lični ECDL Profil kao nadogradnju ECDL Start ili Core sertifikatima a u skladu sa e-CF, Evropskim okvirom informatičkih kompetencija.

ECDL moduli su podeljeni na sledeće nivoe: osnovni nivo, srednji nivo i napredni nivo.

Osnovni nivo

 • Osnove korišćenja računara
 • Osnove korišćenja interneta
 • Obrada teksta
 • Tabelarne kalkulacije

Srednji nivo

 • Prezentacije
 • Korišćenje baza podataka
 • IT sigurnost
 • Onlajn kolaboracija
 • Obrada slika
 • Obrada internet stranica
 • Projektno planiranje
 • 2D CAD

Napredni nivo

 • Napredna obrada teksta
 • Napredne tabelarne kalkulacije
 • Napredne baze podataka
 • Napredne prezentacije