Principi kodiranja

ICDL Professional

Modul Principi kodiranja pokriva glavne koncepte i veštine potrebne za upotrebu koda i računarskog razmišljanja. Pomaže u razvoju veština korišćenih za stvaranje jednostavnih računarskih programa.

Računarsko razmišljanje koristi se u mnogim poslovnim ulogama, a ne samo u razvoju programa i softvera jer kodiranje postaje novi standard pismenosti. Uz računarstvo razvijaju se srodne veštine kao što su rešavanje problema, prepoznavanje obrazaca, apstrakcija i algoritmi.
Ovaj modul je pogodan za sve one koji bi želeli da razviju svoje IT veštine, uključujući i studente. Računarska nauka je široko područje i njene primene i dalje rastu.

Razvijte sposobnost računarskog razmišljanja i veštine potrebne za kodiranje jednostavnih računarskih programa

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Termini u računarstvu - Ključni koncepti
Metode računarskog razmišljanja - Analiza problema
- Algoritmi 
Početak kodiranja - Uvod
- Varijable i tipovi podataka
Izrada korišćenjem koda - Logika
- Iteracija
- Uslovljenost
- Procedure i funkcije
- Događaji i komande
Testiranje, debagovanje i puštanje u rad - Pokretanje, testiranje i debagovanje
- Puštanje u rad 

Ciljevi modula

Po uspešno završenom modulu kandidati će biti u mogućnosti da planiraju i kreiraju jednostavne programe. Kandidati će se osećati samouvereno u analizi problema i pisanju, testiranju i modifikovanju algoritama. Biće u mogućnosti da: 

 • -
  razumeju ključne pojmove u računarstvu i tipične aktivnosti uključene u kreiranje programa
 • -
  prepoznaju i koriste računarske tehnike razmišljanja kao što su dekompozicija problema i prepoznavanje obrazaca
 • -
  prepoznaju probleme i razviju rešenja
 • -
  pišu i razviju sa upotrebom koda
 • -
  primene metode projektnog menadžmenta kao što je testiranje, debagovanje i puštanje u rad

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojih se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program