2D Dizajn

ICDL Professional

Modul 2D Dizajn pokriva glavne koncepte i veštine potrebne za stvaranje dvodimenzionalnih crteža, promenu svojstava predmeta i štampanje ili plotovanje.  

CAD se koristi u širokom spektru industrija. CAD veštine su tražene u digitalnim sektorima, iako u CAD aplikaciji čak i oni koji nisu iz tehnološkog sektora mogu stvoriti složene 2D dizajn i koncepte.
Ovaj modul je pogodan za studente i zaposlene koji rade na poljima povezanim sa arhitektonskim, inženjerskim i građevinskim sektorima. Takođe je korisno za dizajnere u oblastima kao što su razvoj proizvoda, igara i tehnologija.

Razvijte veštine potrebne za kreiranje 2D crteža i projekta pomoću CAD alata 

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Početak rada - Početni koraci
- Navigacija
- Upotreba slojeva/nivoa
- Razmena crteža
Glavne operacije - Kreiranje objekata
- Alati za selektovanje
- Manipulisanje objektima
- Ispitivanje crteža
- Karakteristike
- Označavanje (tekst i kote)
Napredne funkcije - Rad sa blokovima/ćelijama
- Korišćenje OLE objekta
Štampanje - Opcije plotovanja / štampanja

Ciljevi modula

Po uspešno završenom modulu kandidati će biti u mogućnosti da kreiraju, menjaju i naprave dvodimenzionalni dizajn ili crtež. Kandidati će se osećati samouvereno u korišćenju 2D CAD aplikacije za kreiranje dizajna visokog kvaliteta. Biće u mogućnosti da: 

 • -
  Razumeju kako se aplikacija za 2D dizajn koristi za kreiranje i izmenu crteža
 • -
  Prepoznaju kada da koriste slojeve i nivoe
 • -
  Nauče glavne operacije aplikacije 2D CAD i kako da je koriste
 • -
  Primene napredne funkcije, kao što su blokovi i ćelije, na projekte
 • -
  Razumeju kako da pripreme crtež za štampanje ili plotovanje

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz koji se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program