Korišćenje baza podataka Napredni nivo

ICDL Professional

Napredni modul Korišćenje baza podataka  postavlja ključne koncepte baze podataka i pokriva upotrebu aplikacije relacione baze podataka za stvaranje napredne strukture baze podataka i rezultata.

Napredni modul Korišćenje baza podataka pokriva rad sa dostupnim alatima u aplikacijama za baze podataka za bolje upravljanje i organizovanje strukturiranih informacija. Efikasna upotreba ovih alata za upravljanje i analizu velikih količina podataka može proizvesti količinu i kvalitet informacija danas neophodne u poslovanju.

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Koncept baza podataka - Razvoj i upotreba baza podataka
Tabele i veze - Polja/kolone
- Veze i spajanja
Upiti - Vrste upita
- Filtriranje upita
Obrasci - Kontrole
Izveštaji - Kontrole
- Prezentacije
Povećanje produktivnosti - Povezivanje, uvoz
- Automatizacija

Glavni ishodi

Po uspešno završenom modulu kandidati će biti u mogućnosti da: 

 • -
  Razumeju ključne koncepte razvoja i korišćenja baza podataka
 • -
  Kreiraju relacionu bazu korišćenjem naprednih funkcija pravljenja tabela i kompleksnih veza između tabela
 • -
  Dizajniraju i koriste upite za pravljenje tabela, ažuriranje, brisanje i dodavanje podataka. 
 • -
  Filtriraju upite korišćenjem specijalnih znakova, parametara i kalkulacija.
 • -
  Koriste kontrole i podobrasce za povećanje obrazaca i funkcionalnosti.
 • -
  Naprave kontrolu izveštaja za obavljanje proračuna. 
 • -
  Naprave podizveštaj i poboljšaju prezentaciju izveštaja.
 • -
  Povećaju produktivnost koristeći makro naredbe i koriste povezivanje i opcije za uvoz kako bi se podaci integrisali.

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojih se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program