Korišćenje baza podataka

ICDL Professional

Modul Korišćenje bazza podataka pokriva osnovne koncepte i veštine u vezi sa razumevanjem koncepta baze podataka i demonstriranjem kompetentnosti u korišćenju aplikacije za baze podataka.

Razumevanje strukture baze podataka i mogućnost izvršavanja uobičajenih zadataka pomoću samostalne baze podataka važna je kompetencija za one koji se bave velikim skupovima podataka. Modul Korišćenje baza podataka pokriva definiciju baze podataka i kako je ona organizovana, izradu tabela i povezivanje, kao i filtere, upite, obrasce i izveštaje.

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Razumevanje baze podataka - Ključni koncepti
- Organizacija baze podataka
- Veze
Korišćenje aplikacije - Rad sa bazama podataka
- Uobičajeni zadaci
Tabele - Zapisi
- Dizajn
- Veze
Dobijanje informacija - Osnovne informacije
- Upiti
Obrasci - Upotreba obrazaca
Izlazi - Izveštaji, izvoz podataka
- Štampanje 

Glavni ishodi

Po uspešno završenom modulu kandidati će biti u mogućnosti da: 

 • -
  Razumeju šta je baza podataka i kako je organizovana
 • -
  Naprave jednostavnu bazu podataka i pregledaju sadržaj u različitim režimima
 • -
  Kreiraju tabelu, definišu i izmene polja i kreiraju veze između tabela. Unesu i izmene podatke u tabeli.
 • -
  Koriste filtere i upite za preuzimanje određenih informacija iz baze podataka.
 • -
  Naprave obrazac za unos, izmenu i brisanje zapisa i podataka iz zapisa.
 • -
  Naprave rutinske izveštaje i pripreme podatke za štampu ili elektronsku distribuciju

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojh se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program