Obrada teksta Napredni nivo

ICDL Professional

Napredni modul Obrada teksta pokriva koncepte i veštine potrebne za izradu složenih dokumenata. Razmatra područja kao što su stvaranje dugih izveštaja, formatiranje dokumenata tako da su atraktivni i laki za čitanje, strukturiranje informacija i izrada šablona, kao i poboljšanje produktivnosti.

Poslodavci očekuju da zaposleni mogu da naprave složene pisane dokumente za efikasnu komunikaciju bez obzira na zadatu temu. Softver za obradu teksta postao je veoma sofisticiran, pa je od vitalnog značaja imati veštine za upotrebu dostupnih funkcija za efikasnu izradu dobro strukturiranih dokumenata.
Ovaj modul je pogodan za sve kandidate koji žele da prevaziđu osnovne veštine obrade teksta i izrade sofisticirane dokumente. Veštine razvijene u ovom modulu primenljive su u bilo kom radnom ili akademskom okruženju. Kandidati će takođe videti poboljšanje i u produktivnosti.

Razvijte veštine potrebne za stvaranje složenih dokumenata koji su atraktivni i jednostavni za čitanje

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Formatiranje - Tekst
- Paragrafi
- Stilovi
- Kolone
- Tabele
Referenciranje - Natpisi, fusnote i endnote
- Citati i bibliografija
- Reference tabela i indeksa
- Obeleživači i unakrsno referenciranje
Povećanje produktivnosti - Korišćenje polja
- Forme, šabloni
- Cirkularno pismo (mail merge)
- Povezivanje, ugrađivanje
- Automatizacija
Kolaborativno sarađivanje - Praćenje i pregled
- Sigurnost
Priprema za štampanje - Sekcije
- Podešavanje dokumenata
- Provera pravopisa, rečnici

Ciljevi modula

Po uspešno završenom modulu kandidati će moći da kreiraju dugačke i složene dokumente koji mogu sadržati napredne elemente kao što su referentne tabele, grafikoni, veze ili obrasci. Nakon polaganja ovog modula, kandidati će se takođe osećati sigurnim u upravljanju dokumentima i saradnji sa njima. Moći će da: 

 • -
  Sarađuju sa drugima na bezbednom kreiranju i pregledu dokumenata
 • -
  Prepoznaju dobru praksu u dizajnu i važnost doslednog oblikovanja i stilizovanja
 • -
  Znaju kako da stvore strukturu i primene pravilno oblikovanje na elemente na stranici
 • -
  Shvate važnost referenciranja i kako da ga uključe
 • -
  Znaju kako da poboljšaju dokumente automatizacijom i dinamičkim informacijama

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojih se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program