Onlajn kolaboracija

ICDL Workforce

Modul Onlajn kolaboracija pokriva glavne koncepte i veštine potrebne za onlajn kolaboraciju, korišćenje veb alata i usluga.

Sa raspoređenim timovima i radom na daljinu, što je danas česta praksa u organizacijama, zaposleni su češće u interakciji sa ljudima koji su negde drugde na svetu. Tehnologija pomaže u uklanjanju geografskih i organizacionih granica na poslu, ali to takođe znači da su potrebne nove veštine za efikasnu saradnju sa kolegama.
Ovaj modul je pogodan za sve kandidate. Onlajn kolaboracija se ne primenjuje samo na kolege koji rade na velikim udaljenostima. Alati i usluge za kolaboraciju dovode do povećanja produktivnosti, što će takođe koristiti zaposlenima i na istoj lokaciji.

Razvijte veštine potrebne za saradnju sa drugima pomoću alata za saradnju na mreži.

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Koncepti kolaboracije - Ključni koncepti
- Računarstvo u oblaku
Priprema za onlajn kolaboraciju - Uobičajene funkcije podešavanja
- Podešavanja 
Upotreba alata za onlajn kolaboraciju - Onlajn skladištenje i produktivnost
- Aplikacije
- Onlajn kalendari
- Društveni mediji
- Onlajn sastanci
- Onlajn okruženje za učenje
Mobilne tehnologije - Ključni koncepti
- Upotreba mobilnih uređaja
- Aplikacije
- Sinhronizacija 

Glavni ishodi

Po uspešno završenom modulu kandidati će biti u mogućnosti da planiraju i upravljaju saradnjom koristeći usluge kao što su računarstvo u oblaku i mobilne tehnologije. Kandidati će osećati samopouzdanje u kolaboraciji i interakciji upotrebom onlajn alata, kao i u zakazivanju i vođenju onlajn sastanaka. Biće u mogućnosti da:

 • -
  Razumeju ključne koncepte onlajn i mobilne kolaboracije
 • -
  Prepoznaju dobru praksu u računarstvu u oblacima i kako to olakšava saradnju
 • -
  Identifikuju alate koji podržavaju onlajn kolaboraciju kao što su aplikacije za produktivnost, društvene medije, kalendare, sastanke i učenje na daljinu.
 • -
  Se registruju, podese i obrišu naloge za alate za kolaboraciju
 • -
  Razumeju kako se kolaboracija sprovodi na mobilnim uređajima kao što su tablet računari i pametni telefoni  

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojih se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program