Osnove korišćenja interneta

ICDL Workforce

Modul Osnove korišćenja interneta obuhvata glavne koncepte i veštine koje su neophodne za korišćenje interneta i elektronske pošte – uključujući pregledanje veba, efikasno pretraživanje informacija i mrežna komunikacija 

Korišćenje mrežnih alata i usluga za pronalaženje i razmenu informacija važan je deo radnog veka. Ovaj modul razvija veštine i znanja koja podržavaju ove aktivnosti, fokusirajući se na pregledanje, pretraživanje i komunikaciju.
Ovaj modul je pogodan za kandidate koji žele da pristupe i koriste internet efikasno i bezbedno.  

Razvijte veštine potrebne za korišćenje Interneta i e-pošte za pronalaženje i deljenje informacija.

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Koncepti veb pretraživanja - Ključni koncepti
- Sigurnost i bezbednost
Veb pretraživanje - Korišćenje veb pretraživača
- Alati i podešavanja
- Markeri (bookmarks)
- Rezultati internet pretraživanja
Informacije na internetu - Pretraga
- Kritična procena
- Autorska prava, zaštita podataka
Koncepti komunikacije - Onlajn zajednice
- Alati za komunikaciju
- Koncepti e-mail poruka
Korišćenje e-maila - Slanje e-maila
- Primanje e-maila
- Alati i podešavanja
- Organizovanje e-maiova
- Upotreba kalendara
- Unos fajlova i foldera

Glavni ishodi

Po uspešnom završetku modula kandidati će biti u mogućnosti da:

 • -
  Razumeju ključne koncepte pretraživanja interneta.
 • -
  Prepoznaju dobru praksu u sigurnosti i zaštiti na mreži (onlajn).
 • -
  Traže informacije onlajn i procene sadržaj sajta
  Razumeju koncept onlajn zajednica, komunikacije i e-mailova.
 • -
  Pošalju, prime i upravljaju e-mailovima

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojih se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program