Osnove korišćenja računara

ICDL Workforce

Modul Osnove korišćenja računara pokriva glavne koncepte i veštine koje su potrebne za efikasnu upotrebu uređaja, računara, IKT i  softvera. 

Korišćenje računara na radnom mestu je danas uobičajena pojava. Posedovanje znanja o efikasnom i bezbednom upravljanju računarima, uređajima i podacima dragocena je veština za zaposlene.
Ovaj modul pogodan je za kandidate koji žele da iskoriste prednost tehnologija. Obuhvaćen je niz glavnih veština vezane za upotrebu računara kao što su promena podešavanja, kreiranje i upravljanje fajlovima, povezivanje na mrežu i obezbeđivanje podataka. 

Razvijte ključne veštine potrebne za efikasno korišćenje računara ili drugih uređaja.

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Računari i uređaji - IKT
- Hadrver
- Softver i licenciranje
- Uključivanje i isključivanje računara
Radna površina, ikone, podešavanja - Radna površina i ikone
- Korišćenje prozora
- Alatke i podešavanja
Izlazi - Rad sa tekstom
- Štampanje
Upravljanje fajlovima - Predstavljanje fajlova i foldera
- Organizovanje fajlova i foldera
- Skladištenje i kompresija fajlova
Mreža - Koncept mreže
- Pristup mreži
Sigurnost - Zaštita podataka i uređaja
- Zlonamerni programi
- Ekološki i zdravstveni aspekti korišćenja računara

Glavni ishodi

Po uspešno završenom modulu kandidati će moći da koriste računare i uređaje za obavljanje osnovnih svakodnevnih zadataka. Nakon polaganja ovog modula, kandidati će biti upoznati sa računarskim operativnim sistemima i njihovom perifernom opremom i softverom. Moći će da:

 • -
  razumeju ključne koncepte koji se odnose na IKT, računare, uređaje i softver
 • -
  identifikuju različita podešavanja i opcije operativnog sistema i koristite ugrađenu pomoć
 • -
  prepoznaju dobru praksu u upravljanju fajlovima i biti u stanju da efikasno organizuju fajlove i foldere
 • -
  razumeju mrežne koncepte i opcije povezivanja, i budu u mogućnosti da se povežu na mrežu
 • -
  razumeju ekološke i zdravstvene aspekte korišćenja IT

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojih se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program