Prezentacije

ICDL Workforce

Modul Prezentacije pokriva glavne koncepte i veštine potrebne za kreiranje i upotrebu prezentacija u aplikaciji za prezentacije.

Prezentacije su koristan način prenošenja informacija, bilo da ih predaje govornik ili se koriste kao referenca ili vodič. Znati predstaviti informacije tako da se mogu jasno razumeti dragocena je veština na radnom mestu.
Ovaj modul pogodan je za kandidate u bilo kojoj vrsti rada koji uključuje komunikaciju sa različitom publikom u različite svrhe.

Razvijte veštine potrebne za komunikaciju informacija pomoću softvera za prezentacije.

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Korišćenje aplikacije - Rad sa prezentacijama
- Povećanje produktivnosti
Priprema prezentacija - Pregled prezentacije
- Slajdovi
- Master slajdovi
Tekst - Rad sa tekstom
- Formatiranje
- Tabele
Grafikoni - Korišćenje grafikona
- Organizovanje grafikona
Grafički objekti - Ubacivanje, modifikacija
- Crtanje
Izlazi (outputs) - Priprema
- Provera i isporuka

Glavni ishodi

Po uspešno završenom modulu kandidati će moći da koriste aplikacije za prezentaciju, za kreiranje i izmenu prezentacija. Kandidati će se osećati samouvereno u planiranju, kreiranju i prezentaciji. Biće u mogućnosti da:

 • -
  Razumeju ključne koncepte korišćenja aplikacije za prezentacije
 • -
  Identifikuju opcije dostupne u ugrađenim slojevima (layouts), dizajnu, temama
 • -
  Prepoznaju dobru praksu u formatiranju teksta i tabela
 • -
  Dodaju grafikone, slike, crteže za povećanje produktivnosti
 • -
  Pripreme prezentaciju za prikaz ili štampu

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojih se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program