Tabelarne kalkulacije

ICDL Workforce

Modul Tabelarne kalkulacije pokriva glavne koncepte i veštine potrebne za  korišćenje tabelarnih kalkulacija kao što su zadaci povezani sa razvojem, formatiranjem, modifikovanjem i korišćenjem tabelarnih kalkulacija . 

Organizovanje i analiza podataka pomoću aplikacije za tabelarne kalkulacije daju korisne uvide za sve tipove organizacija. Pored upotrebe standardnih formula i funkcija, ovaj modul pokriva i vizualizaciju podataka stvaranjem i formatiranjem grafikona ili čartova.
Analiza numeričkih podataka važna je aktivnost u radu. Računovođe, projekt menadžeri, rukovodioci prodaje, inženjeri i mnogi drugi se oslanjaju na tabelarne kalkulacije za vršenje važnih proračuna.   

Razvijte ključne veštine potrebne za organizovanje i analizu podataka pomoću softvera za tabelarne kalkulacije.

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Korišćenje aplikacije - Rad u aplikaciji za tabelarne kalkulacije
- Povećanje produktivnosti
Ćelije - Unos, izbir
- Menjanje, sortiranje
- Kopiranje, prenos, brisanje
Upravljanje radnim listovima    - Redovi i kolone
- Radni listovi
Formule i funkcije - Aritmetičke formule
- Funkcije
Formatiranje - Brojevi/Datumi
- Sadržaj
- Poravnanje, efekti za granice
Grafikoni - Kreiranje
- Modifikovanje
Priprema za štampu - Podešavanje
- Provera i štampa

Glavni ishodi

Po uspešno završenom modulu kandidati će biti u mogućnosti da koriste aplikaciju za tabelarne kalkulacije i rad sa tabelarnim kalkulacijama. Biće samouvereni u unosu, izmeni, brisanju podataka kao i u izvršavanju uobičajenih zadataka. Biće u mogućnosti da:

 • -
  Razumeju ključne koncepte tabelarnih kalkulacija
 • -
  Koriste dostupne ugrađene pomoći i prečice za povećanje produktivnosti
 • -
  Prepoznaju dobru praksu u unosu, izmeni i brisanju podataka
 • -
  Primene matematičke i logičke formule i funkcije
 • -
  Saopšte informacije upotrebom grafikona

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojih se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program