SPECTO SARAĐUJE SA UNICEF-om DA ISPORUČI ICDL MODULE MLADIMA

Specto, telo odgovorno za implementaciju ICDL-a u Jordanu, nedavno je sarađivalo sa UNICEF-om na pružanju digitalnih veština izbeglicama širom zemlje. Kao deo projekta, Specto je nadgledao akreditaciju niza obrazovnih centara, pružajući ICDL obuku i testiranje za trenere.

Jedan od primarnih ciljeva UNICEF-a je da izgradi inkluzivniji i pristupačniji obrazovni sistem za učenike koji uključuje digitalne veštine kako bi ih osnažio alatima koji će promeniti njihove živote.

Oko 300 kandidata u izbegličkim kampovima prošlo je obuku o ICDL dokumentima, tabelama, računarskim osnovama i modulima Online Essentials, od kojih je 180 mladih žena.

UNICEF je takođe obezbedio kandidatima obuku u okviru Šeme volontiranja zasnovanog na podsticajima (IBVS) o ICDL Online Essentials, Computer Essentials, Spreadsheets, Documents i Advanced Spreadsheets. IBVS ima za cilj da obezbedi izbeglicama alate za jačanje samopouzdanja. Kandidati veruju da će veštine razvijene kroz ICDL povećati njihove mogućnosti na tržištu rada i drugim aktivnostima koje donose prihod.

Ubuduće, UNICEF planira da uključi i druge module u svoje nadolazeće projekte kao što su analitika podataka, uređivanje slika, robotika i digitalni marketing za mlade.