Informaciona pismenost

ICDL Digital Student

Modul Informaciona pismenost pokriva glavne koncepte i veštine u vezi sa identifikovanjem, pretraživanjem, procenom, organizovanjem i komuniciranjem informacija na mreži.  

Ogromna količina informacija dostupnih na mreži dragocen je resurs tokom sprovođenja istraživanja, ali za to se moraju primeniti odgovarajuća znanja i veštine. Da bi dobili dobre rezultate, informacije pronađene na mreži moraju biti pravilno i procenjene i ocenjene.
Ovaj modul je pogodan za sve kandidate koji treba da procene istraživanje i informacije na mreži kao i da stvore visokokvalitetne rezultate. Veštine razvijene u ovom modulu mogu se primeniti na pretrage koje se odnose na bilo koju temu ili oblast. Informaciona pismenost je važna za bilo kakva istraživanja ili izradu izveštaja.

Razvijte veštine potrebne za pronalaženje i procenu informacija na mreži

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Koncept informacija - Ključni koncepti
- Izvori informacija
Pronalaženje informacija - Definisanje potrebnih informacija
- Korišćenje pretraživača
- Korišćenje platformi društvenih mreža
Evaluacija i organizovanje informacija - Evaluacija informacija
- Organizacija informacija
Razmena informacija - Planiranje i draft verzije
- Pregled i objavljivanje informacija

Ciljevi modula

Po uspešno završenom modulu kandidati će moći da pronađu, procene i ocene informacije na mreži pre nego što ih efikasno organizuju i prenesu. Kandidati će se osećati samouvereno u istraživanju tema i izveštavanju o pronađenim informacijama. Biće u mogućnosti da: 

 • -
  Identifikuju koje su onlajn informacije potrebne da bi se ispunili određeni zahtevi
 • -
  Znaju kako da bezbedno pretražuju informacije na mreži pomoću pretraživača i društvenih medija
 • -
  Kritički procenjuju informacije koristeći niz kriterijuma
  Razumeju menadžment i organizaciju informacija
 • -
  Znaju kako da planiraju, izrade, pregledaju i dostave onlajn informacije

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojih se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program