Obrada fotografija

ICDL Professional

Modul Obrada fotografija pokriva glavne koncepte i veštine potrebne za upotrebu i rad sa fotografijama. Ovaj modul razvija dobru praksu prilikom kreiranja, uređivanja i izlaženja digitalnih fotografija.

Bez obzira da li je komunikacija sa jednom ili sa milion ljudi, fotografije su način za prenošenje činjenica, koncepta i emocija. Mogućnost upotrebe slika za poboljšanje prezentacija, izveštaja i dokumenata povećava njihov uticaj i pojačava angažovanje ljudi. To je važna veština koja dopunjuje mnoge druge ICDL module.
Ovaj modul je pogodan za ljude koji su zainteresovani za kreativne aktivnosti, kao i za sve od studenata i akademika do preduzetnika i zaposlenih.

Razvijte veštine potrebne za rad sa fotografijama i pripremite ih za onlajn upotrebu ili za štampanje   

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Koncepti fotografije - Digitalna fotografija
- Grafički formati
- Koncept upravljanja bojama
Snimanje fotografija (Image capture) - Snimanje fotografija
Korišćenje aplikacije - Kreiranje fotografije
- Podešavanja
- Povećanje produktivnosti
Rad sa fotografijama - Selekcija
- Obrada fotografija
- Slojevi (Layers)
- Tekst
- Efekti i filteri
Crtanje i bojenje (Drawing and Painting) - Alati za crtanje
- Alati za bojenje
Priprema - Podešavanja
- Štampanje  

Ciljevi modula

Po uspešno završenom modulu kandidati će biti u mogućnosti da otvori fotografiju, uredi i pripremi za štampanje ili onlajn objavu. Kandidati će se osećati samouvereno u korišćenju aplikacije za obradu fotografija za rad sa različitim formatima. Biće u mogućnosti da: 

 • -
 • Razumeju različite dostupne formate i opcije fotografija
 • -
  Prepoznaju načine za izmenu, poboljšanje i rukovanje fotografijama
 • -
  Pregledaju različite funkcije aplikacija za uređivanje fotografija i kako ih koristiti
 • -
  Primene efekte, filtere, alat zaokruživanja i ostale izmene na fotografijama
 • -
  Razumeju kako da pravilno prikažu sliku prema nameni 

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojih se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program